Markalar için dış medya kaynakları ile halkla ilişkiler kampanyaları yürütmek alışılagelmiş bir uygulama olsa da yeni medyanın ünlüleri fenomenler ile çalışmak da bir o kadar yeni bir faaliyet olarak görülüyor. Televizyonlar, dergiler gibi geleneksel medya araçları ile çalışan halkla ilişkiler uzmanları ise bu yeni alanda verimli projeler üretmekte zorlanıyor.

            Fenomenler kendi alanlarında belirli bir takipçi kitlesine sahip olan ve bu kitle tarafından güvenilir bir imaja sahip olan yeni medya ünlüleridir. Sahip oldukları kitle ile yakın bir ilişkiye sahip olan fenomenler, bu noktada markalar için doğru bir araç olma eğilimi göstermektedirler.

            Markalar için fenomenler ile çalışırken gözetilmesi gereken en önemli nokta marka ile fenomen arasındaki uyumdur. Markanın tüketici kitlesi ile fenomenin takipçilerinin benzer özellikler taşıması, hedef kitleye daha rahat ulaşabilmesini ve ayrıca marka ile fenomenin birlikte konumlandırılmasını da sağlar.

            Fenomen çalışmalarında bütçe yönetimi de çok büyük önem taşımaktadır. Bazı fenomenler geniş kitlelere hitap edip yüksek ücretler ile çalışırken, bu kişilerde verimlilik de azalmaktadır. Ancak genele hitap eden markalar için de önemli bir bilinirlik sağlamaktadır. Diğer yandan fenomenler ile doğru bir ücret politikasıyla anlaşma yapmak önemlidir. Proje bazlı, gönderi bazlı, etkinlik katılımlı gibi farklı içeriklerin belirlendiği bir projede bütçe önceden çıkarılarak sapmalar engellenebilir. Yine marka için, ölçümlenebilir hedefler üzerinden ücret politikası belirlemek hem fenomeni teşvik edicidir, hem de daha iyi bir geri dönüş alınmasını sağlar.

            Fenomenler ile yapılan halkla ilişkiler projeleri, onları birer marka temsilcisi haline de getirmektedir. Bu nedenle fenomenin olumlu veya olumsuz hareketlerinden marka da etkilenecektir. Fenomen çalışmalarının arkasında her zaman işleyen bir kriz planının da bulunması, markayı olası sorunlardan korumak için faydalı olacaktır.

Kaynak: https://digitalglue.agency/influencer-pr/