Coronavirüs salgın sürecinde en büyük risk grubunu oluşturan 60 yaş üstü kişiler psikolojik olarak da etkiye en açık grup olarak karşımıza çıkıyor. İlk günden itibaren medyada yer alan bilgi kirliliği ve yaşlılara dair vaka ve ölüm haberleri bu grubun panik, kaygı ve korku düzeylerini de ciddi oranda artırmaya devam ediyor.

Bu kişileri korumak adına evden çıkma yasağının gelmesiyle toplumda virüsün yaşlılardan diğer insanlara bulaştığı algısı oluşmaya başladı. Sosyal medyada yaşlıları hedef alan; evde kalmaları için rencide edici ve sorgulayıcı bir üslup kullanılan videolar ortaya çıktı.

Yaşlılar bu durumda ne hissediyor?

Medyada yer alan yaşlılara ait ölüm haberleri, en temel güdü olan yaşama güdüsüne bir tehdit oluşturuyor ve bu nedenle yaşlılar bu süreçte ruhsal olarak daha kırılgan. Kişilere bu şekilde sorgulayıcı tarzda sorular sorulması ise, suçluluk, utanç ve mahcubiyet duygularına yol açıyor. Virüsün fizyolojik etkilerinin tedirginliğiyle beraber yaşadıkları bu baskı ise depresif semptomlara neden olabilmektedir.

Biz ne yapabiliriz?

Öncelikle bilinmelidir ki, 60 yaş üstü evden çıkma yasağı yaşlılar virüsü bulaştırdığı için değil, onları virüsten korumak adına alınmış bir önlemdir. Yaşlılar, genç ve orta yaş grubu kadar medyayı takip edemiyor ve bu nedenle yaşanan süreci onlara anlatmak hepimizin görevi. Durumu anlatırken ‘’yasak’’ kelimesini kullanmak yerine virüsten korunmak için evde kalmanın daha güvenli ve etkili bir yöntem olduğu belirtilmeli. İhtiyaçlarını karşılama konusunda belediyelerden yardım alabilecekleri hatırlatılmalı. Yaş ile beraber artan duygusal hassasiyeti bilerek empatik bir ilişki kurulmalıdır.

Ege Geriatri Derneği Genel Sekreteri psikolog Mevlüt Ülgen ayrıca virüse karşı alınan önlemlerin yaşlıları toplumdan uzaklaştırmaması gerektiği üzerinde durdu: “Yaşlıları korumak için fiziksel bir mesafe koymalıyız ancak bu, duygusal bir mesafeye dönüşmemeli. Bu anlamda yaşlılarla sadece ilişki biçimimizi değiştirmeliyiz. Bu süreçte onlarla duygusal temasımızı artırmalıyız ve ilgi göstermeliyiz. Önlemler uçlaştırılıp, ilişkisizliğe yol açarsa yaşlılar duygusal yıkımlar yaşayabilir. Evet bedensel temasımız sınırlı olacak ama duygusal temasımızın artması gerekiyor”.

Kaynaklar:

https://www.amerikaninsesi.com/a/ya%C5%9Fl%C4%B1lar-corona-vir%C3%BCs%C3%BCnden-nas%C4%B1l-korunabilir-/5339341.html

https://www.milliyet.com.tr/evdekal/corona-virusun-yaslilara-psikolojik-etkileri-6174752