1. Halkla İlişkiler Yönetiminde Kurum Kimliği ve Kriz İletişimi – Dr. G. Banu Dayanç Kıyat 

Kurumların kendine özgü kimlikleri vardır. Söz konusu kurumsal kimlikler birbirinden farklı olduğu gibi kurumların yaşadığı her kriz de birbirinden farklı özellikler taşır. Her kurum krizini kendisi yaratır. Bundan dolayıdır ki bir veya birkaç standart model ile krizleri yönetmek dahası çözüme kavuşturmak mümkün değildir. Kriz yönetiminde ilk aşama kurumun kendini tanımasından geçer. Sonraki adım ise kendine uygun olan iletişim yönetimini belirlemek olacaktır. 

Kriz iletişimi yönetimini “kurum kimliği” perspektifinde ele alan bu çalışmada, aynı zamanda çağımızın en önemli kavramı olan “kriz anlarında itibar yönetimi” de incelenmektedir. Güncel örnekler ile teorinin harmanlandığı bu kitap başucu kitabı niteliğindedir.

Dr. G Banu Dayanç Kıyat Kimdir?

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü lisans eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme-MBA (Pazarlama Uzmanlık)  yüksek lisansını,  2003 yılında, birincilikle tamamladı. Mesleki olarak 2001- 2005 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve 2003-2008 yılları arasında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalıştı. Şu anda Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde görev yapmaktadır.

  1. Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar – Dr. Ayhan Biber 

Halkla İlişkiler, kavramsal çerçevesi henüz çok net şekilde çizilebilmiş bir akademik çalışma veya uygulama alanı olmadığından, kavram kargaşası bu alanın önemli bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan, halkla ilişkiler kapsamında değerlendirilen birçok yöntem ve tekniğin, farklı amaç ve yapıdaki farklı örgütlerde uygulama alanı bulması, halkla ilişkilerin bu farklı örgütlerin amaçlarıyla ilişkili olarak farklı şekilde algılanıp tanımlanmasına neden olmaktadır.

Tüm bu sorunların aşılması sürecine katkı sağlamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada, alfabetik bir şekilde sıralanmış olan kavramlar hakkında kısa açıklamalar yapılarak okuyucuya ön bir bilgi vermek ve onu daha ayrıntılı bilgi edinebileceği kaynaklara yöneltmek amaçlanmaktadır.

Dr. Ayhan Biber kimdir?

Ayhan Biber,Akademik, Avrupa Birliği, Siyaset – Politika  kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.  Başlıca kitapları alfabetik sırayla;Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar, Halkla İlişkilerde Teorik Bir Çerçeve, Küreselleşmenin Yüzleri, Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler olarak sayılabilir. Ayhan Biber kitapları; Everest Yayınları, Nobel Akademik Yayıncılık, Vadi Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

  1. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Ölçümü – Deniz Özbay 

İşletmelerin sosyal performansları ve finansal performansları arasındaki ilişki uzun yıllardır araştırılmakla birlikte, özellikle son yıllarda, sürdürülebilirlik tartışmalarıyla birlikte, konuya olan ilginin daha da arttığı görülmektedir. Sosyal performansın finansal performansa olan etkisi birçok ampirik çalışma ile desteklenmiş. Bu çalışmaların en önemli kısıtlarından biri ise sosyal performansın ölçümüdür. Sürdürülebilirlik endeksleri, sosyal performansın ölçümünde kullanılan en önemli araçlardan biri olmakla birlikte, ülkemiz gibi birçok ülkede nispeten yeni olmaları, tarihi veriye ulaşım imkânının sınırlı oluşu ve endeks kapsamında sınırlı sayıda şirketin yer alması gibi kısıtları bulunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, özellikle akademik araştırmalarda kullanıma uygun bir kurumsal sosyal sorumluluk ölçüm modeli sunmaktadır. 

  1.  İkna Odaklı Halkla İlişkiler Yazarlığı – Gonca Yıldırım 

Halkla ilişkilerin temel görev ve sorumluluklarının başında çeşitli amaçlar için bir dizi farklı metinler yazmak gelir. Yazılan her metin, hedef kitlelerin düşünce, tutum ve davranışlarını etkilemek ve değiştirmek, ikna etmek, onları bilgilendirmek, eğitmek ya da eğlendirmek gibi çeşitli amaçlara hizmet eder. Bu çalışmada halkla ilişkilerin temel araçlarından olan yazılı-basılı-görsel ve dijital medyaya uygun metinlerin biçimsel ve içeriksel olarak nasıl yazılması gerektiği örneklerle detaylı olarak anlatılmaktadır.

Bu kitapta, ikna odaklı halkla ilişkiler yazarlığının önemi, amacı ve süreçlerinin yanı sıra, kurum içi ve kurumlar arası resmi, ticari ve özel yazışma kuralları örnekler ile anlatılmaktadır. Sonraki bölümlerde halkla ilişkiler-medya ilişkisi ve haber yazım kurallarından bahsedilmekte; geleneksel ve dijital medya organlarına yönelik hazırlanacak basın bülteni, sosyal medyada içerik hazırlama ve içerik yönetimi gibi konular örneklerle açıklanmaktadır. Ayrıca, dijital ve geleneksel olarak hazırlanan diğer basılı malzemelerin yazım ve hazırlanma kuralları detaylı şekilde yer almaktadır. Konuyla ilgili çok az sayıda eser olması nedeniyle, bu kitap bu meslekte çalışmaya başlayan genç halkla ilişkiler profesyonelleri ve halkla ilişkiler bölümünde eğitim gören öğrenciler ve için önemli bir kaynak niteliğindedir.

İkna Odaklı Halkla İlişkiler Yazarlığı

Gonca Yıldırım kimdir? 

Gonca Yıldırım,İnsan ve Toplum, İş, Ekonomi & Pazarlama, Medya, İletişim, İnsan Kaynakları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. 

5. Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları – Ayla Okay, Aydemir Okay 

Bu kitap yıllarca süren ayrıntılı bir araştırmayı gerektiren çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ile amaç ülkemizde halkla ilişkiler alanında çok fazla yaygın olmayan konuları ilgili kişilere duyurmak ve dünyada son yıllarda tartışılan konuları okuyucularla paylaşmaktır. Kitap, bu alanda eğitim alan öğrenciler ve uygulamacılar için önemli bir başvuru kaynağıdır.

metin, işaret içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Ayla Okay Kimdir? 

Ayla OKAY, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 1991 yılında Marmara Üniversitesi BYYO’nda tamamlayan Okay, lisansüstü eğitimini de bu üniversitenin SBE’nde yapmıştır. 

 2015 yılından bu yana European Communication Monitor’un Türkiye temsilciliğini yürütmektedir.

Aydemir Okay kimdir? 

Aydemir Okay, 1989’da Marmara Üniversitesi (MÜ) Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteden 1992’de Gazetecilik ve Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans, 1997’de ise doktora derecesi alan Okay, 1990-1997 yılları arasında MÜ Basın Yayın Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Uzun süre yurt dışında da bilimsel çalışmalarda bulunan Okay’ın ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel kitapta bölüm yazarlığı, dergi hakemliği, bilimsel bildirileri ve makaleleri de bulunuyor.Kaynakça: https://www.seckin.com.tr/kitap/685571513