metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Türkiye ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme durumunu inceleyen ve her yıl yayınlanan “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu”nu kamuoyuna açıkladı. İş dünyası mensupları tarafından doldurulan anketler ve 139 ülkeden alınan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan rapor, dönüşüm, ekosistem, yeterlilik, kullanım olmak üzere dört ana bileşen ve 10 farklı boyutta Türkiye’nin dijitalleşme performansını ortaya koyuyor.

Türkiye’nin dijital dönüşüm notu 3,24

“Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu”na göre, Türkiye’nin 2021 yılı dijital dönüşüm endeksi 5 üzerinden 3,24 olarak ölçüldü ve son iki yıldaki artış eğilimini korudu.

Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu’nun Türkiye’nin dijitalleşme performansının ölçülmesi açısından kilit öneme sahip bir gösterge olduğunu belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan şu açıklamayı yapıyor: “Elimizdeki veriler 2021 yılında dijital dönüşümün geçen yıla göre bir miktar daha artmış olduğunu gösteriyor. Pandemi ile birlikte tüm dünyada dijital dönüşümün hızlanması karşısında ülkemizde de dönüşüm hızının artmış olması sevindirici bir gelişme. Bununla birlikte ülkemizin, potansiyeli ve hedefleri göz önünde bulundurulduğunda çok daha yüksek bir sıçramaya ihtiyaç duyduğu da aşikârdır. Bu sıçramayı gerçekleştirebilmemiz için en öncelikli olarak nitelikli işgücü kaynağının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ulusal vizyonumuzun güçlendirilmesi, girişimci ekosisteminin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerekiyor. Bu dört gelişim alanında atılacak tüm adımların TÜBİSAD olarak destekçisi ve takipçisi olacağız.” 

Kaynakça: https://www.tubisad.org.tr/tr/guncel/detay/TUBISAD-“Turkiyenin-Dijital-Donusum-Endeksi-2021-Raporu-Yayinlandi/58/3432/0