Kurumların Yeni İletişim Biçimleri – Dr. Öğr. Üyesi Gaye Aslı Sancar Demren

Günümüzde“Kurumların Yeni İletişim Biçimleri” halkla ilişkiler sürecine dayanılarak anlatılan kitapta, kurum içi iletişimindeki mekanın önemine, halkla ilişkiler sürecinde yeni iletişim teknolojilerine ve değişen araştırmalara değiniliyor.

Önce İnsan, Önce İletişim – Doç. Dr. Erol Yılmaz

Adeta roman tadında ve sürükleyici olan bu eser “Kütüphaneciye Sesleniş”, “Önce,Sonra ve Her Zaman Kullanıcı”, “İletişim ve Kitle İletişimi” ve halkla ilişkileri “Kütüphaneleri Topluma Açan Sihirli Kapı” adı altında anlatıyor.

Perception Management – Ali Saydam

Türkiye’den Halkla İlişkiler dalında önde gelen Ali Saydam’ın beş basım yapan, bilim insanlarına ve öğrencilerine halkla ilişkileri ve Türkiye’deki uygulanışını genel kapsamıyla anlattığı eser…