Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine  Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi | Haberler /  Duyurular Arşivi | İstanbul Bilgi Üniversitesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi” hayata geçirilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı sözleşme makamı olarak yer alırken, “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı” faydalanıcıları ise İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İşyeri Hekimleri Derneği.

Başvurusu yapılan 400 çalışma arasından desteklenmeye değer görülen 37 proje arasında yer alan projenin saha çalışmaları Zonguldak’ta yürütülecek. 18 ay sürecek projenin toplam bütçesi 211.840,62 Avro olup, bu tutarın 23.154,18 Avro’luk kısmı İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nin eş finansman katkısı olarak gerçekleşecek.

Proje, maden işçilerinin psikolojik sağlığını ve sosyal hayatını olumsuz etkileme potansiyeline sahip unsurların değerlendirilmesine ve önlenmesine yönelik İşyeri hekimlerinin geliştirilmesi amacına sahip. Bu kapsamda psikososyal risklerin ölçülmesi için İşyeri Hekimlerinin kullanımına yönelik bir “dijital aplikasyon” geliştirilecek ve “çevrim içi eğitim platformu” ile aracın kullanımına yönelik eğitimler verilerek sahada tarama amaçlı uygulama yapmaları sağlanacak. Maden sektöründe yaşanan kazalara bağlı olarak sakatlanarak dezavantajlı hale gelen çalışanların deneyimlediği psikososyal riskler hakkında bir “belgesel” ve “kitap” hazırlanacak. Psikososyal risk değerlendirme ve yönetimi konusunda hazırlanacak “yönetmelik için rehber” ise bu alanda önemli bir kaynak olacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Program Direktörü Doç. Dr. İdil Işık, Proje Direktörü Dr. Şafak Öz Aktepe ve Proje Koordinatörü Uzm. Psk. Esin Çetin Özbudak’tan oluşan ekibimiz İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Atınç Kayınova ile birlikte 12-16 Nisan 2021 tarihlerinde Zonguldak’ta kamu kurumları, madencilik sektörünün temsilcileri, madenler ve projemizle ilgili diğer kişi ve kurumları ziyaret ederek, maden işçileri ile görüşmelere başlamıştır.

“Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İşyeri Hekimleri Derneği sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.”

Kaynak için tıklayınız.