Reklamlardaki toplumsal cinsiyete bağlı olumsuz tabuları dönüştürme hedefiyle Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından hazırlanan ve öncülüğünü Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği’nin üstlendiği Unstereotype Alliance Türkiye, toplumsal cinsiyete bağlı kalıplaşmış fikirlerden kaçınmamız gerektiğine dikkat çeken, şirket ve markalara reklamlarda daha gerçek ve ilerici karakterlere nasıl yer verilebilecekleri konusunda adeta kılavuz olacak Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı’nı yayınladı.

Global Unstereotype Alliance üyeleri Unilever ve Diageo tarafından derlenen Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı, Türkiye üyelerinin de katkılarıyla geliştirildi. Reklam endüstrisinde ve ötesindeki alanlarda toplumsal cinsiyete bağlı kalıp yargılardaki güncel durumu ve gelecek günlerde nasıl önlenebileceğini ele alan kitapta markaların ve şirketlerin iletişimlerindeki değişiminden faydalanmanın toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmede son derece önemli bir taktik olarak nasıl kullanılabileceğini detaylı bir biçimde anlatıyor. 

Reklamverenlere, markalara, reklamcılara, tüm medya ve iletişim dünyası içerisinde yer alanlara kalıplaşmış tabuların nasıl önlenebileceğini gösteren kitap, toplumsal cinsiyete dayalı klişelerden neden kaçınmamız gerektiğini, küresel ve yerel düzeyde iyi uygulamaların nasıl göründüğünü ve sektörün çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında birlikte nasıl ileriye taşınabileceğini gözler önüne seriyor. Kitapta Unstereotype Alliance üyesi markaların toplumsal cinsiyete duyarlı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri gözetilerek tasarlanmış ve kalıplardan arındırılmış tasvirlerin yer aldığı vaka çalışmaları da yer alıyor.

Kaynak için tıklayın.