Dijital teknolojiler, özellikle 2000li yılların başından itibaren hayatın önemli bir parçası haline geldi. Hemen her sektörün değişen ve gelişen çağa ayak uydurmasıyla birlikte gündelik alışkanlıklar da geleneksel yöntemlerin dışına çıkmaya başladı. Bu alışkanlıkların başında gelen alışveriş, dükkanlardan dijital vitrinlere” taşındı. KPMGnin geçtiğimiz günlerde yayımladığı Consumer Pulse (Tüketici Nabzı) araştırmasına göre her iki tüketiciden biri mağazaya gitmek yerine internetten kıyafet almayı tercih ediyor.

Geçtiğimiz 2 yıldan beri tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 pandemisi, tüketicilerin market, giyim gibi gündelik ihtiyaçlarını dahi internet üzerinden karşılama pratiğini artırdı. Öte yandan pandemiyle birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi, evde geçirilen zamanı artırınca kıyafete ayrılan bütçe azaldı. KPMG’nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı Consumer Pulse (Tüketici Nabzı) anket araştırmasına göre COVID-19’un tüketicilerin sadece sosyal medya ve perakende dünyasındaki değişen alışveriş alışkınlıklarını değil aynı zamanda giyim alışverişlerindeki değişimi de gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre pandemi öncesinde giyim için dijital vitrinleri tercih ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 33 iken pandemiyle birlikte internetten alışveriş yapanların oranı yüzde 48’e kadar çıktı.

Azalan giyim harcamalarının artması bekleniyor

KPMG’nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı ve dünya çapında bu yılın ilk çeyreğinde 1.000 kişinin katıldığı ankete göre tüketicilerin COVID-19 döneminde giyim harcamaları düştü. Bununla birlikte giyim harcamalarının 2022’de 2021’e göre yüzde 10 artması bekleniyor. Ancak yapılması planlanan harcamalar 2019 yılında COVID-19 öncesinde yapılan harcama seviyesine kıyasla hala yüzde 3 daha düşük. Ayrıca katılımcıların yaklaşık üçte biri 2022’de giyime 2019’da olduğundan daha az harcamayı düşünüyor. Tüketicilerin yüzde 52’si buna, COVID-19 öncesine göre hâlâ daha az dışarı çıkmalarını neden olarak gösteriyor. Bunu yüzde 39 ile temel ihtiyaçlar dışındaki harcamalarını azaltmayı gerekçe olarak gösterenler takip ediyor.

Alım gücünü turist alışverişleri dengeliyor

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Gökhan Kaçmaz, yaptığı değerlendirmede, “Giyim kategorisi için online kanallar payını artırıyor. Ancak yerel hanehalkı harcamaları üzerinde enflasyonist baskının getirdiği bir durgunluk da söz konusu. Sektör yerli tüketicilerin giyim kategorisinde düşen alım gücünü turistlerin yaptığı alışverişle dengeliyor. Nitekim TÜİK’in yabancı ziyaretçilerin giyim ve ayakkabı harcamalarının bu yılın ilk çeyreğinde 880 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını gösteren verisi de bu durumu teyit ediyor” dedi.

Mağazaların dijital vitrinleri daha çok tercih ediliyor

Yine aynı araştırmaya göre COVID-19 döneminde her yaştan ve gelir grubundan tüketici giyim için internetten daha çok alışveriş yapmaya başladı. Pandemi öncesinde bu kategori için dijital vitrinleri tercih ettiklerini söyleyen tüketici oranı yüzde 33 iken pandemi ile birlikte bu oran yüzde 48’e kadar çıktı. Bu da artık neredeyse her iki kişiden birinin giyim alışverişini internet üzerinden yaptığı anlamına geliyor. Son üç ayda online alışveriş yapan tüketicilerin çoğu, yeni online perakendecilerden alışveriş yapmak yerine, daha önce alışveriş yaptıkları fiziksel mağazaların dijital vitrinlerinden alışveriş yaptıklarını da belirtti. COVID-19 öncesiyle karşılaştırıldığında, geçen yıl fiziksel mağazalarda alışveriş sıklığı ise tüm perakendecilerde düştü. Önümüzdeki üç ay için de bu durumun devam etmesi bekleniyor.

Kalitenin yerini kolaylık aldı

Giyimde kalite ve fiyat tüketicilerin en önem verdiği kriterlerin başında gelse de ankete göre COVID-19 sırasında, daha fazla tüketici kolaylık ve teslimat süresine öncelik verdiği için kalitenin önemi azaldı. COVID-19 öncesinde kalite ve fiyata verilen önem, sırası ile yüzde 62 ve yüzde 58 iken bu oranlar COVID-19 döneminde sırasıyla yüzde 57 ve yüzde 52’ye geriledi. Buna karşın satın alım kolaylığına verilen önem aynı periyotlar için yüzde 12’den yüzde 20’ye yükseldi.

ŞİMAL DOĞAN 

KAYNAK