Milenyum Kuşağının Kuralları – T. Scott Gross

“Bir topluluk, paylaşılan davranışlar değil, paylaşılan değerlerle belirlenir” diyen yazar T. Scott Gross; Milenyumluların değerlerini, zevklerini,alışkanlıklarını, bir müşteri ya da bir çalışan olarak beklentilerini anlamamıza yardımcı olacak ipuçları sunuyor. Bu bakımdan onlarla iletişim kurmanın ve birlikte iş yapmanın da yollarını gösteriyor.

Halkla İlişkiler Ekseninde Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Güzin Ilıcak Aydınalp

Kitap, kurumsal sosyal sorumluluğu halkla ilişkiler disiplini perspektifinden yorumluyor. Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı, bir kurumun genel dünya görüşü tarafından belirlenmekte ve o düşünce yapısının temel özelliklerini yansıtmaktadır. İşletmeler sağlık, çevre, kültür sanat, eğitim vb. gibi çeşitli konularda kurumsal sosyal sorumluluk yaparak, topluma ve sosyal sorunlara duyarlı olduklarının mesajını vermeye çalışmaktadır.

Dijital Reklamcılık ve Gençlik – R. Gülay Öztürk

İlerleyen yıllarda dijital reklam çalışmalarına verilen önemin ve yeni reklam alanlarının daha da artacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla bu kitap dijital reklamcılık, dijital çağın gençleri ve kültürel özellikler bağlamında merak edilenlere Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ekseninde yapılan bir araştırma ile de destekleyerek cevap vermeye yardımcı olmaktadır.