COVID-19 salgınının dijital platformlara nasıl yansıdı?Salgın nedeniyle ekonomi ve toplumsal hayattaki zorunlu dönüşümün, gelecek yıllarda yazılım, iletişim, online eğitim, veri depolama, online perakende ve lojistik sektörlerini daha çok ön plana çıkması bekleniyor.Uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte eba.gov.tr ziyaretçi sayısındaki artış, eğitimin toplam erişimi en yüksek kategorisi olmasını sağladı. Buna göre eğitim kategorisi haftalık erişimi 16-22 Mart haftasında 2-8 Mart haftasına göre yüzde 61 artış gösterdi. Buna göre 16-22 Mart haftasında en çok ilgi duyulan kategoriler sırasıyla eğitim, oyun, teknoloji, kültür-eğlence, sağlık ve turizm oldu. Bu tabloda tek düşüş yaşayan Sağlık içerikli siteleri ziyaret eden ya da haber içerikli sitelerde sağlık içeriklerini tüketen kullanıcıların sayısı yüzde 30 arttı.Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizm geldi. Turizm içerikli sitelere olan ilgide yüzde 50 düşüş gerçekleşti.

https://www.dw.com/tr/covid-19-salg%C4%B1n%C4%B1-i%C5%9Fletmeleri-de-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCyor/a-52906204