BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı Enerjisa Enerji, Avrupa Komisyonu ile Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak açıklanan iki yeni eylem planına da destek vereceğini açıkladı.

Sabancı Holding ve E.ON’un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten Enerjisa Enerji, Türkiye ve Avrupa Komisyonu’nun yeşil mutabakat eylem planlarına verdiği desteği büyütüyor.

Ekim 2019’da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olan şirket, ardından Ocak 2020’de ise ilk kez Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu alarak BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girdi. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik stratejilerini ve yol haritasını geliştirmeye devam eden Enerjisa, Avrupa Komisyonu ile Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak açıklanan iki eylem planına da destek verdiğini açıkladı.

Emisyonların yüzde 55 düşürülmesi hedefleniyor

Avrupa Birliği üyelerinin 2050 itibarıyla sıfır karbon bir ekonomi olma hedefine yakın olabilmeleri için bir dizi yasal düzenleme içeren “Fit for 55” adlı yeşil paket, AB’nin şimdiye kadar açıkladığı en iddialı iklim değişikliğiyle mücadele planı olarak dikkat çekiyor. Paketin öncelikli hedefi, birliğin 2030 yılı itibarıyla karbon emisyonlarını 1990’lı yıllara göre yüzde 55 oranında düşürmesini sağlamak. “Fit for 55” paketi kapsamında jet yakıtlarının vergilendirilmesi, dizel ve benzinli araçların satışının 20 yıl içinde tamamen durdurulması, Türkiye gibi AB ülkeleriyle ticaret yapan ekonomilerin de yeşil dönüşüm yaşamalarını sağlayacak karbon vergisine kadar birçok tartışmalı yasa tasarısı bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” ile de Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanması hedefleniyor.

“İklim değişikliğiyle mücadele, başlıca sorumluluklarımız arasında”

Yeni açıklanan eylem planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, eylem planlarının iklim değişikliği ile mücadele noktasında büyük önem taşıdığına ve Enerjisa Enerji’nin de bu konuyu sahiplenmeyi başlıca sorumlulukları arasında gördüğüne vurgu yaptı.

Tüm paydaşları için yarattıkları faydayı en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Pınar, 2018’de gerçekleştirdikleri halka arza takiben, uzun vadeli değer yaratma amacıyla kurumsal sürdürülebilirliğe odaklandıklarını aktardı.

Sürdürülebilirliği süreçlerine entegre ederken, küresel çevre ve sosyal standartlara uymanın yanı sıra toplumsal farkındalığı da yükselttiklerini kaydeden Pınar, şöyle konuştu: “Henüz geçtiğimiz hafta Ayvalık Küçükköy’de UNDP ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz SENTRUM’un (Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi) lansmanını gerçekleştirdik. Proje ile 18 ay boyunca Ayvalık Küçükköy’de olacağız. Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları’nın 10 tanesine doğrudan dokunacak şekilde ve başta enerji verimliliği olmak üzere farkındalık çalışmaları yapacağız. Özellikle Enerji Verimliliği konusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın da strateji belgelerine girmiş önemli bir dinamik. Bu noktada Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kendimize de referans olarak alıyoruz. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansımız ile enerji sektöründe lider bir şirket olma vizyonumuz ile sürdürülebilirlik stratejimizi bu metrikleri entegre edecek şekilde oluşturduk.”

“Türkiye’deki her 4 kişiden 1’inin elektriğini sağlıyoruz”

Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak sorumluluk bölgelerinde bulunan 14 ilde, 10 binden fazla çalışanla yaklaşık 21,5 milyon kullanıcıya elektrik dağıtımı yaptıklarını bildiren Murat Pınar, “Türkiye’deki her 4 kişiden 1’inin elektriğini sağlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz illerde çalışmalarımızı insan, çözüm ve inovasyon odaklı yürütüyor, yalnızca bugünün operasyonları için değil, geleceğin şebekesi için de planlamalarımızı hayata geçiriyoruz.” dedi.

Geçen yıl AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ olarak toplam 1,960 milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Pınar, gelecek 5 yıl boyunca tüm iş kollarında toplam 15 milyar TL şebekeye ve sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

Kaynak: https://www.dunya.com/sirketler/enerjisa-yesil-mutabakat-eylem-planina-destegini-buyutuyor-haberi-631951

Yusuf TOPAL