İklim değişikliği söz konusu olduğunda markalara büyük görev düşüyor. Nitekim, çevre dostu ürünler satın alma konusunda dünya ortalamasının üzerinde olan Türkiyede nüfusun yüzde 68i, küresel ısınmayı durdurmak için esas çabayı hükümetin ve şirketlerin göstermesi gerektiğini düşünüyor.

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri küresel ısınma ve iklim değişikliği. BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile birlikte 39 ülkede 33.236 kişi ile yaptığı araştırma, katılımcıların yüzde 86’sının küresel ısınmayı insanlık için ciddi tehlike olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Tehlike Amerika (yüzde 89) ve Afrika (yüzde 87) kıtalarında daha yüksek algılanıyor. İklim değişikliğini insanlık için önemli bir tehdit olarak görenlerin en yüksek oranda olduğu ülkeler; Vietnam, Endonezya (yüzde 96), Paraguay ve Peru (yüzde 94).

Türkiyede küresel ısınmanın tehdit olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 93 ile global ortalamanın üstünde. Geçen yaz gerçekleşen uzun süreli orman yangınları ve sellerin etkisi bu oranı bir yıl öncesine göre 4 puan yükselterek Türkiye’nin 39 ülke arasından 5. sıraya yükselmesine önayak oldu. Aynı zamanda tüm demografik gruplara yaygınlaştırdı. Oran, lise ve üniversite mezunları arasında yüzde 96’ya çıkıyor.

UMUT HALA VAR

Geçen yıl ile karşılaştırıldığında iklim değişikliğinin durdurulabileceği umudu, yüzde 54’ten yüzde 52’ye azalmış olsa da hala pozitif durumda. Amerika (yüzde 57) ve Afrika (yüzde 55) en iyimser kıtalar. Asya Pasifik (yüzde 49) ve Ortadoğu (yüzde 48) bölgeleri ise iklim değişikliğinin durdurulabileceği konusunda daha az umutlu. Bu algı ülkeler arasında da değişiyor. En iyimser ülkeler Brezilya (yüzde 70), Meksika (yüzde 67), Danimarka (yüzde 66), Endonezya ve Paraguay (yüzde 64) iken en kötümserler Çin (yüzde 38), Pakistan (yüzde 34) ve Hindistan (yüzde 31).

Türkiye (yüzde 47) iklim değişikliğinin durdurulabileceği konusunda kötümser ülkeler arasında; 39 ülke içinde 28. sırada. En iyimser kesim öğrenciler (yüzde 59). Onları 18-34 yaş grubundaki gençler, C1 sosyoekonomik statü grubu ve serbest meslek sahipleri (yüzde 52) izliyor.

– Çevre için bireysel çabalar değerli

Dünya nüfusunun yüzde 80’i kendi davranışlarının çevreyi iyileştirmeye yardımcı olacağını düşünüyor. Bu tutum, yüzde 86 ile Amerikalılarda ve yüzde 81 ile Afrikalılarda daha büyük oranlarda benimseniyor. Paraguay (yüzde 95), Kolombiya (yüzde 92), Peru, Endonezya ve Brezilya (yüzde 91) kendi davranışlarının olumlu etkisi konusunda en iyimser ülkeler iken Japonya (yüzde 62), Filistin, Çin, Almanya ve Polonya (yüzde 68) vatandaşları kendi etkilerini daha düşük olarak değerlendiriyor.

Türkiye’de insanlar çevreyi düzeltmek için kendi bireysel çabalarının önemli olduğu düşüncesine dünya ortalamasına göre daha az katılıyorlar (yüzde 73). Bu alanda da Öğrenciler (yüzde 85) en önde. Onları Üniversite ve üzeri eğitimli grup (yüzde 79), Ücretli veya maaşlı çalışanlar ve üst gelir grubu (yüzde 78) ile 18-34 yaş grubu (yüzde 77) izliyor.

– Beklenti hükümetlerde ve iş dünyasında

Araştırmaya katılanların yüzde 70’i hükümetlerin ve şirketlerin bireylerden daha fazla çaba göstermesi gerektiğini düşünüyor. Her ne kadar kadınlar (yüzde 69) da bu şekilde düşünüyorlarsa da erkeklerin yüzde 71’inin yetkililerden beklentisi daha fazla. Güney Kore (yüzde 83), Tayland ve Lübnan (yüzde 82) gibi ülkeler esas sorumluluğun bireylerden alınması gerektiğine daha yüksek oranlarda inanıyorlar.

Türkiye’nin yüzde 68’i esas çabayı hükümet ve şirketlerin göstermesi gerektiği düşüncesine katılıyor. Erkekler, C1 ve DE sosyoekonomik statü gruplarında bu oran yüzde 72’ye çıkıyor.

– Hükümetler çevre koruma konusunda gereken önlemleri almıyor

Araştırmaya katılanlardan yarısından fazlası (yüzde 51) hükümetlerin çevreyi korumak için gerekli önlemleri almadığını düşünüyor. Avrupalılar ve Amerikalılar (sırasıyla yüzde 65 ve yüzde 62), hükümetlerinin gerekli önlemleri almadığını düşünenler arasında en kritik olanlar. Hırvatistan (yüzde 83), Yunanistan (yüzde 74), Finlandiya (yüzde 73), Sırbistan ve Paraguay (yüzde 72) hükümet açısından en kritik ülkeler. Vietnam (yüzde 4), Endonezya (yüzde 8) ve Filipinler (yüzde 12) vatandaşları ise tam tersini, hükümetlerinin çevreyi korumak için gerekenleri yaptığını düşünüyorlar.

Türkiye’de 3 kişiden ikisi (yüzde 65) hükümetin çevreyi korumak için gerekli önlemleri almadığını düşünüyor. Türkiye bu konuda 39 ülke içinde 13. sırada. Bu oranın daha yüksek olduğu kırılımlar oldukça çeşitli; emekliler (yüzde 80), işsizler ve üniversite mezunları (yüzde 77), AB sosyoekonomik statü grubu (yüzde 74), öğrenciler ve 55 üstü yaş grubu (yüzde 73), lise mezunları ve üst gelir grubu (yüzde 71) ve 18-34 yaş grubu (yüzde 68)

– Doğal afetlerdeki artışın nedeni küresel ısınma

Görüşülen 10 kişiden 8’i küresel ısınmanın bir sonucu olarak, orman yangınları, seller, fırtınalar gibi doğal afetlerin arttığına inanıyor. Yüzde 82 oranla kadınlarda bu algı daha fazla. Amerika kıtası (yüzde 84) ve Asya Pasifik bölgesinde (yüzde 81) doğal afetlerin artışını küresel ısınmaya bağlayanların oranı daha yüksek.

Türkiye, doğal afetlerdeki artışı küresel ısınmaya bağlayanların oranı (yüzde 83) açısından dünya ortalamasının üstünde ve 39 ülke içinde 16. sırada. Bu sonuç tüm demografik gruplarda yaygın olarak görünüyor. Üst gelir grubunda bu oran yüzde 86’ya çıkıyor.

– İnsanlar çevre dostu ürünlere daha fazla ödemeye istekli

Günümüzde bazı firmalar eyleme geçiyor ve ürünlerini çevre dostu olarak üretiyorlar. Görüşülen 10 kişiden 7’si (yüzde 68) bu çabaları takdir ediyor ve katkı sağlamanın bir yolu olarak ve tüketim karşıtlığını desteklemek amacıyla çevre dostu ürünlere daha fazla ödemeye istekli görünüyor. Afrika ve Amerika (yüzde 72) çevreye saygılı ürünlere daha fazla ödemeye hazır. Vietnam (yüzde 95), Paraguay (yüzde 90), Hindistan (yüzde 88), Endonezya (yüzde 80) ve Peru (yüzde 79) vatandaşları bu girişimlere daha yüksek oranda destek veriyor.

Türkiye’de çevre dostu ürünlere daha fazla ödemeye istekliler, yüzde 71 oranla dünya ortalamasının üstünde. Üst gelir grubu (yzüde 84), AB sosyoekonomik statü grubu, üniversite ve üzeri eğitimli kesim, öğrenciler (yüzde 82) ve C1 sosyoekonomik statü grubu (yüzde 75) çevre dostu ürünlere daha fazla ödemeye çok istekli.

Araştırma Künyesi: Araştırma 15 Ekim-18 Aralık 2021 tarihleri arasında 39 ülkede 33.326 kişiyle çeşitli yöntemlerle görüşülerek gerçekleştirildi. Türkiye’de 25 Ekim – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle 1003 kişi ile görüşüldü.

DETAYLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ. 

ŞİMAL DOĞAN