Rusya’nın komşusunu işgal etmesi nedeniyle enerji fiyatlarının giderek istikrarsız hale gelmesiyle birlikte, yeni enerji kaynakları için yapılan keşifler, muhtemelen aşırı arza yol açtı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali küresel enerji fiyatlarına zarar verdiği gibi, gezegen genelinde fosil yakıt sömürüsüne de neden oldu. Mısır’daki COP27’de tanıtılan araştırma grubu Climate Action Tracker tarafından yapılan analize göre, yakıt tedarikini desteklemek için yapılan bu acelenin, küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5°C ile sınırlama hedefi üzerinde zararlı etkileri olacak.

Rusya’nın yakıt tedariki denklemden giderek daha fazla çıkarken, şirketler başka enerji kaynakları bulmaya yöneldi. Rapora göre bu hareket, 2050 yılında kabul edilebilir güvenli karbondioksit seviyelerinin %10’unu oluşturacak. Ayrıca, sıvılaştırılmış doğal gaz fazlalığı olacak. Beklenen LNG miktarı, on yılın sonunda 500 megatona ulaşacak; bu, AB’nin 2021’de Rusya’dan ithal ettiği miktarın beş katına (ve Rusya’nın yıllık gaz ihracatının neredeyse iki katına) denk gelen bir fazlalık. 

Hep birlikte rapor, şimdi ile on yılın sonu arasında kapasitede %235’lik bir artış öngörüyor.

Gözler Afrika’ya çevrildi;

Üretim Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya’da genişletilirken, bu yılki iklim konferansı en çok Afrika’daki keşif ve üretimdeki artışın altını çizdi. Ancak bu, kıtadaki insanların bundan faydalanıp yararlanmayacağına dair soruları gündeme getiriyor. 

Geçtiğimiz yıl, petrol ve gaz şirketlerinin rekor kârlara ulaştığı görüldü. Gözü Afrika’da olan yatırımcılar, artan keşif durumunda beklenmedik bir kazanç bekliyorlar. Ancak bu yılki COP27, artan küresel sıcaklıkların yoksullaşmış uluslar üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olacağı gerçeğine ışık tuttu. Aslında, zengin, sanayileşmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere telafi edici para gönderilmesi, 27 yıllık tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler’in iklim konferansının merkezi platformu haline geldi. 

Bu arada, kıtada yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar fosil yakıtların çok gerisinde kalıyor. Rapor, rüzgar, güneş, jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırılan 2,6 milyar dolarlık sermayenin nispeten önemsiz olduğunu belirtti. Dünyanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında, 1,2 milyar nüfusuyla Afrika, gezegen genelinde yenilenebilir enerjiye yapılan 400 milyar doların üzerindeki yatırımın yalnızca %0,6’sını karşılayabilir.

Kaynak