Kar amacı gütmeden toplum yararına faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları(STK) beklentilerin aksine toplumun bir kesimi tarafından güvenli bulunmuyor. Barem ve WIN International’ın ortaklığıyla yürütülen araştırmaya göre; STK’lara güvenmeyenlerin oranı Dünya genelinde yüzde 37 iken Türkiye’de bu oran %38. Gönüllü çalışmalar ve sponsorluklar gibi maddi destekler ile çalışan STK’ların bu nedenle toplumsal imaj ve algılarına dikkat etmesi gerektiğine işaret ediliyor.

40 farklı ülkede, yaklaşık 30.000 katılımcı ile gerçekleştirilen bu araştırmada insanların sivil toplum kuruluşları hakkındaki düşünceleri değerlendirildi. Araştırmada katılımcılara STK’lara olan güven dereceleri ile beraber son bir yıl içerisinde gönüllü çalışma ve bağış yapıp yapmadıkları da soruldu.

İstatistikler ne söylüyor? Türkiye’de STK’lara güvenmeyenlerin oranı %38

Dünya (%) Türkiye (%) Katılımcıların cevapları
55 59 STK’lara ‘tamamen güveniyor’ veya ‘güveniyor’
10 8 STK’lara ‘tamamen güveniyor’
11 14 STK’lara ‘hiç güvenmiyor’
26 24 STK’lara ‘pek güvenmem’

Gönüllü çalışan oranı tüm dünyada azaldı

Araştırmaya göre,  yaklaşık dört kişiden biri son bir yılda zamanının bir kısmını herhangi bir karşılık beklemeden STK’lar ile geçirdiğini söylüyor. Ayrıca zamanını STK’ya adayanların oranının geçen yıla göre azaldığı görülüyor. Dünyada ve Türkiye’de bu oran yüzde 29 iken bu yıl Türkiye’de yüzde 28, dünya genelinde ise yüzde 24. 

Türkiye’de gençlerin gönüllük oranı yüzde 37, öğrencilerde yüzde 50, yüksek eğitimli kişilerde yüzde 41 ve yüksek gelire sahip kişilerde ise yüzde 45. Dünya genelinde ise bu oranlar gençlerde yüzde 27, öğrencilerde yüzde 50,  üniversite mezunlarında yüzde 29, daha yüksek eğitimli kişilerde ise yüzde 39.

Türkiye daha çok fakir ülkelere ve çocuklara yardım yapıyor

Barem Genel Müdürü Sencer Binyıldız; son bir yıl içerisinde Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış yapanların oranının STK’ların faaliyet gösterdiği alanlara göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Ayrıca “Gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, dünya genelinde fakir ülkelerin gelişimini destekleyenlerin ve çocuklara yardım alanında çalışan STK’lara bağış yaptıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 24 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 28 seviyesinde. Çevre ile ilgili konularda çalışma yapan STK’lara (sular, kirlilik, plastik atıklar, hayvanlar) dünya genelinde yüzde 23, Türkiye’de ise yüzde 24 oranında destek veriliyor. Bilimsel ve Tıbbi Araştırma alanında çalışan STK’lara bağış yaptığını söyleyenlerin oranı ise dünya genelinde yüzde 16, Türkiye’de ise yüzde 18 olarak görülüyor. Günümüzde STK’ların toplum yararına olan faaliyetlerini artırarak sürdürmeleri için toplumun desteğine ihtiyaçları var. Kendilerini ve yaptıkları işleri tanıtmaları, kendilerine güvenen insan sayısını artırmaları, gönüllü ve bağışçı sayıları ile birlikte topluma katkılarını da artıracaktır” dedi.

KAYNAKLAR:

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/turk-halkinin-yuzde-38i-stklara-guvenmiyor/