1.Kurumsal İletişim

Doğru iletişim stratejilerinin tasarlanması, bulunması ve uygulanması ile ilgili endişeler, günümüz iş ortamında halkla ilişkiler departmanında hayati bir rol oynamaktadır. Buna paralel olarak, iletişim profesyonelleri, strateji geliştirme ve karar verme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor ve iletişimcilerin sorumluluğu, birlikte çalıştıkları kişi ve kurumlara ve bir bütün olarak topluma hızlı bir şekilde ulaşmaktır. Başa çıkmak için kitleleri alarak. Kurumlar için önemli bir nokta da iletişim kanallarını etkin bir şekilde yönetmektir. Bu, kuruluşlar, fonksiyonel birimler, pazarlar ve medya ile koordinasyonu sağlar. Bir iletişim planı hazırlamak, yönetmek ve buna bağlı kalmak ve bunu sürekli bir sisteme dönüştürmek önemlidir.

Bu, kuruluşlar, fonksiyonel birimler, pazarlar ve medya ile koordinasyonu sağlar. Bir iletişim planı hazırlamak, yönetmek ve buna bağlı kalmak ve bunu sürekli bir sisteme dönüştürmek önemlidir. 

Jefkins bu konudaki bir çalışmasında örgütsel iletişimin temel amaçlarını şu şekilde aktarır: 

1. Örgütsel politika ve kararları mağdurlara iletmek

2. Kuruluşla ilgili bilgileri çevreye ifşa ederek kuruluşta güven oluşturmak

3. Yeni kontroller sağlayarak bilgi desteği sağlamak kuruluşun Yaklaşımını açıklama, 

4. Kuruluşunuzun birim ve departmanlarına bildirerek organizasyon bütünlüğü ve uyumunu sağlayın. 

5. Çalışanları yakından ilgilendiren maaş artışları, ikramiyeler, hibeler ve tatil imkanları. Konular hakkında bilgi vererek çalışanları motive edin.

 6. Her türlü liderlik yasasını personele açıklayarak olası hatalardan kaçının.

2. Kurum kültürü 

 Kavram olarak kültür; Öğrenilmiş ve paylaşılan değerlerin, inançların, davranışsal özelliklerin ve sembollerin bir bileşimi olarak ifade edilir. Kurumsal kültür, kurum içindeki bu değerler, özellikler ve semboller dizisinin görüntüsüdür. Bu kavram kurumlarda; Kendini “akıl” ve “görsel” de dahil olmak üzere çeşitli yollarla gösterir. Koçel’e göre; makul araçlar; iş amaç ve hedefleri, kullanılan teknoloji, organizasyon yapısı, politikalar, planlar, kontrol sistemleri, ödül, ceza ve terfi, iletişim ve raporlama sistemleri. Görselleştirme araçlarına örnek olarak; kullanılan dil, değer verilen rol modelleri, semboller ve semboller, estetik, fiziksel çevre ve düzenlemeler, organizasyonel ritüeller, geçmiş başarı hikayeleri, deneyimler ve kostümler sergilenebilir. Dünyanın en büyük medya ajanslarından biri olan BBDO’nun dünyaca ünlü genç CEO’su Andrew Robertson, Türkiye ziyareti sırasında verdiği bir röportajda BBDO’nun kurum kültürünü şekillendiren 10 Altın Kuralı anlatıyor. Bu kuralların sadece medya sektörünü değil, tüm sektörlerdeki kuruluşları ilgilendiren bir özelliği vardır. Robertson’a göre; kurum kültürünün 10 altın kuralı;

1.Yapılan işi severek ve diğerlerinden daha iyi yapmak,
2. Hizmet verilen kişilerce seviliyor olmak,
3. Kurumunu iyi temsil etmek,
4. Çevreye enerji veren bir özelliğe sahip olmak,
5. İşleri sürüncemede bırakmamak,
6. “Ben” değil “biz” diyebilmek,
7. Sorumluluklarının bilincinde olmak,
8. Kriz durumlarında hemen toparlanabilmek,
9. Sağlıklı bir şüphe içinde olmak,
10. İstediğini değil, doğru olanı yapmak.

3. Kurumsal Kimlik 

Sözlük anlamı olan kimlik; Kurumsal kimlik, “bir gruba ait olma, güven, tanınma ve bir grubun üyesi olarak hissedilen önem temelinde bir gruptaki diğer kişilerle ortak değerleri ve yaşam tarzlarını paylaşma durumudur.” bir grubun üyesidir. ”. “Kurumun özellikleri ve değer sistemi” olarak tanımlanır. Kurumsal kimlik, kuruluşun kendisi hakkında ne düşündüğüdür. Başka bir deyişle, bir kuruluşun kendisini nasıl algıladığı, iç paydaşlar tarafından nasıl algılandığıyla ilgilidir. Ayrıca farkındalığı artırmaya yönelik kurumsal iletişim eylemlerini de içerir.

Üç tür kurumsal kimlik vardır; 1. Kuruluş nedir (mevcut durum), 2. Kuruluşun ne olmak istediği (ideal), 3. Diğer insanlar kuruluşu nasıl görüyor (nasıl görünüyor). Kurumun dış görünüşünü gösteren kurumsal kimlik araştırması; diğerlerinin “özellikle çalışanların” organizasyonu nasıl gördüğünün önemini vurgular. Organizasyonel hedeflere ulaşmak; Her şeyden önce, çalışanların beklenti ve isteklerinin dikkate alınması gerektiği kabul edilmektedir. Terrance Deal ve Allan Kennedy, çalışan davranışlarını, eylemlerini, tutumlarını ve beklentilerini yönlendiren şirket değerlerini vurgular ve başarılı şirketlerin bu değerlere odaklandığını iddia eder. Deal ve Kennedy’ye göre; Örgütün özünü oluşturan bu değerler, örgütün temel özelliklerini yansıtır ve çoğu zaman örgütün sloganının bir parçası haline gelerek “örgütsel kimlik” olarak ortaya çıkar.

Barış Ermek

Kaynakça: http://www.prakdeniz.com/halkla-iliskilerin-islevleri/