Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre moda endüstrisi küresel karbon emisyonlarının yüzde 8 ila 10’undan sorumlu. Birçok büyük markanın ellerinde kalan stokları yakmak dahil olmak üzere çevre dostu olmayan birçok ek uygulaması da durumu daha iyi hale getirmiyor.

Endüstrinin gezegene yükünü hafifletmek adına öncü bir adım atan New York Eyalet Senatosu, 8 Ocak’ta açıklanan Moda Sürdürülebilirliği ve Sosyal Sorumluluk Yasası uyarınca bundan sonra moda perakendecileri ve üreticilerinden çevresel ve sosyal durum tespiti politikalarını açıklamalarını bekleyecek. Bunu yapmayan şirketlerin, ceza olarak çevresel adalet topluluklarına “doğrudan ve doğrulanabilir bir şekilde” fayda sağlayacak en az bir proje sunacak bir topluluk yardım fonuna yıllık gelirlerinin yüzde 2’sini hibe etmeleri gerekecek. Şirketlerin ayrıca, tek başlarına sorumlu oldukları karbon emisyonlarına ilişkin bilgileri de ifşa etmeleri istenecek.

Yasa, yıllık küresel geliri 100 milyon dolar ve üzerinde olan ve New York’ta ürün satan tüm markalar için geçerli olacak. New Standard Institute tarafından önerilen yasanın, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri uyarınca, şirketleri tedarik zincirlerinin en az yüzde 50’sini baştan sona planlamak durumunda bırakabileceği belirtiliyor.

Kaynak için tıklayın.