En çok kafa karışıklığı yaratan ve oldukça karıştırılan bir konu. Misyon ve vizyonun farkları nelerdir? Hangisi hangi amaca yönelik kullanılır? Çoğu zaman bilinmesi halinde bile hala çok kişi tarafından karıştırılmakta. Hatta artık günlük konuşmalarda bile ikisinden söz edilip örnekler verilmektedir. Bu tarz durumlarla karşılaştığımızda ise daha kolay hatırlayabilmek için bir kaç akılda kalıcı tanımlamalarda bulunmak gerek…

Vizyon; bir şirketin gelecekte, bulunduğu sektörün gelişmelerine bağlı olarak, nerede olmayı arzu ettiğini hatta bazen hayal ettiğini gösterir. Genelde 5-10 sene sonra ki fonksiyonel yaklaşımlar oluşturur bunu. Şirket içerisinde bugün yapılmakta olan her şey, gelecekte hayal ettiği ya da azru ettiği o konuma varmak içindir. Misyon; bir şirketin, bugün hangi noktada olduğu ile ilgilidir. Şu an ne yaptığını, kimin için ve kimlerle nasıl yaptığını söyler bize.

Her ikisini de ele aldığımız zaman, bugün nerede olduğumuz ve gelecekte nerede olmak istediğimizi planlayarak, varmak istediğimiz noktaya gideceğimiz yolda ne yapacağımızı sistematik ve fonksiyonel bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu yüzden ikisi de birbirine bağımlıdır. Hatta biri eksikse o şirket, şirket olmaktan çıkar ve benliğini, planlarını kaybeder.

Bu iki kelimeye verilecek en güzel örnek; İsa’nın vizyoner, havarilerinin ise misyoner olmasıdır. Hristiyanlık için vizyon İsa tarafından gösterilmekte, havarileri ise o yolda bugün neler yapılmasını anlatan kişilerdir.

Kaynak: