Bu hafta ki yazı geçtiğimiz hafta ki yazının devamı olacak. Geçtiğimiz hafta  Halkla ilişkiler ve etik kavramını genel hatları ile ele almıştık. Bu hafta halkla ilişkiler etiğinde öne çıkan kavramlarını ele alacağız. Öncelikle ‘’Yasalara uygun değil ise etiğe uygundur.’’ sözüne birçok işletme kapılabilmektedir. fakat bugün etiğin anlayışı değişmiş ve halkın uygunsuz davranışlarda tepkisi de farklılaşmıştır. Bir davranışın yasal olması onun etik bir davranış olduğu anlamına gelmemektedir. Bu nedenle başarılı halkla ilişkiler etik anlayışının farkında olarak faaliyetlerin şirket içi ve dışında kabul etmesidir. Etik dışı halkla ilişkiler anlayışı uzun vadede mesleğe zarar vermekte ve imajını zedelemektedir.

Halkla ilişkiler profesyoneli Melvin L. Sharp halkla ilişkilerin ne olduğundan çok iyi bir halkla ilişkiler uzmanının yapması gerekenleri ve mesleğin amaçlarını nasıl daha iyi anlatabileceğini savunmuştur ve bu görevleri şöyle sıralamıştır;

-Kuruluşun dürüst iletişim yapması 

-Kuruluşun açık ve kararlı davranışlar sergilemesi

-Kuruluş ile hedef kitle arasında iki yönlü iletişimin sağlanması

-Halkın kuruluş hakkındaki düşüncelerinden haberdar olunmalı çünkü eğer kuruluşun girişimleri halkın yararına uygun olmayabilir. 

Halkla ilişkiler etik için bu görevler önemlidir. iletişimin yönünü belirler. Halkla ilişkiler ve etik çerçevesinde öne çıkan birkaç kavramlara ve halkla ilişkilerin bu konudaki disiplinine değinelim. İlk olarak kalite bilinci kavramı; kalite kavramı yakın zamanda kazanılmış bir kavramdır. Halkla ilişkilerde kalite hedef kitlelerin güveni üzerine öngörülmektedir. Etik açıdan da iyileştirmelerle kalite bilincine ulaşmak ana amacını oluşturmaktadır. Tüketiciye sunulan ürün ya da hizmetin kaliteli olması etik açıdan olması gereken bir durumdur. Kalitesiz ürün etik ilkeler ile çelişmektedir. Hiçbir kuruluş tüketicinin imajını zedeleyecek bir girişimde bulunup etik değerlerini yok saymamalıdır.İkinci olarak sosyal sorumluluk; sosyal sorumluluk kavram yaklaşık 35 yıldır halkla ilişkilerde önemli bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır.

Etik standartlar içerisinde sosyal sorumluluk; halkla ilişkilerin temelinde yatan etik ilke ve kurallarını da oluşturmaktadır. Sosyal sorumluluk halkla ilişkilerde toplumdaki tüm bakış açılarının seslendirilmesinde olan katkıya, yanlış bilginin yerine doğru bilginin yer almasında olan çabaya, kamu onayının ve yararının ön planda tutulmasına, toplumun  çevreyi kabul etmesine olan yardımına ve insanların refahını arttırma konusunda destek vermektedir.

Üçüncü kavram doğruluk ve güven; halkla ilişkilerde meslek ahlakı en önemli noktadır. Dürüstlük, doğruluk ve güven kavramları da halkla ilişkiler mesleğinin yapı taşlarını oluşturur niteliktedir. Halkla ilişkilerin asıl amacı doğru bilgiyi en doğru araçlar ile vermektir.

İyi niyet esastır ve tartışmaya açık olma ve demokratik tutum esastır.

Diğer bir kavram yönetim anlayışı; halkla ilişkilerde yönetim tek  ses olsa da yönetim anlayışı önemli bir basamaktır. Halkla ilişkiler bir yönetim tekniği ve bir yönetim şekli olarak ta ele alınmalıdır. 

Etik değerler ve ilkeler bireyin gerçekte neye inanması gerektiğini ve inandığını söylediği davranışların oluşmasında temel oluşturur. Halkla ilişkiler kuruluş felsefesinde amaçlarının saptanmasında ve çevreye uyum sağlaması ile önemli bir görevi üstlenmektedir.Etik davranışların benimsenmesi ve kuruluşların her alanında kullanılması kuruluşun imajını destekler. 

Kaynak için Tıklayınız.